Påvirkes faktureringen?

Ja, nå vil fakturaer sendes til/fra Lime Technologies Norway AS.

Faktureringsadressen og organisasjonsnummeret er uendret.

Endres organisasjonsnummeret?

Nei.

Påvirkes avtalene mine?

Nei. Den gamle avtalen din gjelder fortsatt.

Påvirker det produktene?

Nei. Produktene vil ikke endres som følge av navneendringen.

Bytter bedriften eiere?

Nei. Det er fremdeles Monterro og bedriftens ledergruppe som eier Lime.