Noen widgets vi har satt opp på vårt dashbord:

  • Innkommende/avsluttede tickets i løpet av dagen – Hvor mange saker er blitt rapportert/løst i dag? Hvordan er dette sammenlignet med dagen før?
  • Uavklarte saker – Hvor mange saker er ennå ikke blitt behandlet av en supportmedarbeider?
  • Innkommende/avsluttede saker i år – Hvor mange saker er rapportert og avsluttet hver uke i løpet av inneværende år? Hvordan ser trenden ut?
  • Avsluttede saker per medarbeider – Hvor mange saker løser hver enkelt medarbeider i dag?

KPI-ene våre vises tydelig på skjermer hos supportavdelingen.

Bestill en demo