Her er noen av KPI-ene vi har satt opp:

  • Salgstrakt – Hvor stor forretningsverdi har vi på hvert aktivt trinn i forretningsprosessen vår?
  • Salgsprognose per status – Hvor stor forretningsverdi forventer vi per måned de neste 6 månedene?
  • Prognose vs. mål – Hvordan ser prognosene ut sammenlignet med de målene vi har satt opp per måned?
  • Prognose per forretningsområde – Hvor stor forretningsverdi forventer vi per måned innen hvert forretningsområde?

Med Lime BI kan jeg følge opp de daglige målene, i tillegg til at Lime BI kan brukes som et rådgivende verktøy når jeg snakker med den enkelte selgeren.

For å øke engasjementet, presenterer vi salgsdashbord på skjermene på hvert kontor. Dette skaper en transparent og felles oversikt over hvordan vi presterer – uavhengig av kontorlokasjon.

Test gratis