Fra småbedrifter til kjempekonserner – her er våre kunder.

BMW Financial Services

"Med Lime Technologies fikk vi et godt CRM-system og nye CRM-prosesser. Dette førte til en økning av reinvesteringsandelen"…

Les mer

Smedvig Eiendom

“Det finnes mange CRM-systemer på markedet men ingen kunne tilby samme brukervennlige grensesnitt" …

Les mer

Syntell

"Lime Technologies viser god forståelse for våre forretningsbehov. De så vårt behov for ressursplanlegging tidlig" …

Les mer

New Wave

“Lime CRM har det beste av to verdener, et brukervennlig CRM-system med gode muligheter for selvutvikling”…

Les mer

Oslofjord Varme

“Målerstand for hvert målepunkt, anlegg og kunde ligger raskt tilgjengelig når vi trenger det”…

Les mer

Indra Navia

"Prosjektene våre er tidkrevende og prosessene vi jobber med er nokså rigide. Med Lime CRM har vi full oversikt" …

Les mer

Demanor

"Lime CRM har bidratt til å gi meg en tryggere og mer effektiv arbeidsdag. Systemet sikrer god arbeidsflyt"…

Les mer

Tekniska Verken

"Med Lime CRM har vi hele tiden hatt følelsen av at vi kan møte framtiden med hvordan vi håndterer kunder og saker."…

Les mer

Skanderborg Forsyning

"Konsulentene fra Lime har blant annet implementert det nye systemet. Det har vært et utrolig behagelig samarbeid"…

Les mer
Ett mörkt rum med tre dukade långbord och en scen

Meet Ullevaal, NFF, Ullevaal stadion

”Lime CRM har bidratt til økt effektivisering og at vi kan utnytte synergiene mellom avdelingene i større grad enn tidligere." …

Les mer

Helgeland Kraft

"Etter at vi tok i bruk Lime CRM har kundetilfredsheten økt. Effektiviseringen har vært en gevinst både for oss" …

Les mer