Vår webklient er god til å ha oversikt over alt du trenger i relasjon med dine kunder og prospekter. Nå har den blitt enda bedre! Takket være vår nye arbeidsflyt for å behandle oppgaver og møter har vi gjort det superenkelt for deg å logge resultatet av alle aktivitetene dine. Som om ikke det var nok har vi også tilrettelagt for at du kan lage en oppfølgingsoppgave i samme arbeidsflyt. Hendig, ikke sant?

Slik fungerer denne nye funksjonen:

1. Alle aktive oppgaver og møter du har lagt inn i Lime CRM vises direkte i dashbordet, sortert etter det som skal gjøres først.

2. Ikonene gjør det lett å se om det er en oppgave eller et møte.

3. Direkte fra menyen (de tre prikkene til høyre for respektive rad) har du tilgang til nyttig informasjon, som personens e-post og telefonnummer. Dette gjør at du superenkelt kan kontakte personen rett fra listen.

Fra menyen kan du dermed markere oppgaven eller møtet som utført. Dette vil åpne et vindu der du kan notere resultatet av oppgaven eller møtet. Noteringen vil så vises i aktivitetsflyten som en historikknotering.

I samme vindu har du også mulighet til å legge til en ny oppgave, slik at ingenting blir glemt. Hvis du markerer et kundebesøk som utført har du sikkert noen opplysninger å ta hånd om etter møtet – eller hva?

Hvis du vil skyve frem en oppgave kan du gjøre dette ved å bruke linken i menyen. I vinduet som vises ser du forslag for hvor langt frem oppgaven skal skyves, og du kan også sette tiden manuelt.

En oppgave som tidligere har blitt markert som utført kan gjenopptas gjennom menyen på et oppgavekort. Der har du også tilgang til aktivitetsflyten for den tilkoblede bedriften og kontaktpersonen. På denne måten har du et helhetlig bilde over hva som har skjedd i relasjonen til oppgaven din uten å måtte klikke deg videre – enkelt og greit!

Jeg håper dere liker håndteringen av oppgaver! Si gjerne ifra dersom det er noe dere lurer på.