Mange eksperter er enige – Covid19 har ikke forårsaket noen nye trender, men snarere fremskyndet det som har foregått lenge. Når vi i stor grad har lykkes med å vise at produktiviteten er like god ved kjøkkenbordet som i et moderne kontorlandskap, er det ikke rart at noen av dem som leier ut lokaler begynner å vri seg og kjenne på stresset. Det er ikke så rart Leietakeren, på sin side, må velge om å forlenge kontrakter er den riktige måten framover når det å drive med oppbevaring av kompetente voksne på et kontor kjennes mer og mer absurd. Å låse selskapets ressurser til et fysisk sted og til lange kontrakter er rett og slett ikke attraktivt i 2021.

For ledere i eiendomsbransjen vil håndteringen av leietakeres endrede atferd være en kritisk brikke i spillet om hvem som fortsatt er en relevant aktør om 10 år. Nedenfor beskriver vi tre populære retninger eiendomsselskapene har tatt for å skjerpe tilbudet og forhindre potensielt tomme lokaler.

Partnerskap og individuelt tilpassede avtaler

Hva betyr fjernarbeidet for kontorplassen på lang sikt? Noen vil hevde at fremtiden er helt uten faste kontorer. Ikke uten grunn, selvfølgelig; Spotify med flere sendte bølger gjennom næringslivet da de tidlig var på banen og lovte «bandmedlemmene» sine permanent fleksibilitet.  Til og med i en framtid uten pandemi.

En faktor som taler for at kontoret kommer til å overleve er det gir grobunn for å skape bedriftskultur og identitet. Mange bedriftsledere har forstått hvordan de rendyrke
det fysiske samlingsstedet som et flaggskip i bedriftens kultur. Eiendomsselskaper som legger vekt på en tett kundedialog og et nært forhold til kunden, er på rett vei. Ved å være der som en aktiv partner kan både lokaler og avtaler utformes utfra leietakers identitet og virksomhet.

Dette krever selvfølgelig innsikt. Hvor mange personer holder til i og besøker lokalene og på hvilke dager? Kan lokalene gjøres større og mindre basert på sesong? Hvilke aktiviteter finner sted når? Det kan tenkes at en serviceorientert lokaleier proaktivt hjelper kunden med å identifisere behovene for de neste seks månedene og deretter skreddersyr avtaler. Flere og flere prognoseverktøy basert på AI og BI dukker opp, men ikke glem at det er data som legger grunnlaget. Uten kvalitative data vil prognosen, uansett hvor smart teknologien er, være mangelfull. Det er derfor på høy tid for eiendomsselskaper å iverksette en systematisk, sikker og langsiktig strategi for håndtering av kundedata. Dette er spådd å være et av de viktigste konkurransemidlene i tiden fremover.

Deling og samarbeid

En annen måte å gjøre både kontorlokalet og hjemme mer attraktivt er å se på begrepet delingsøkonomi. I økende grad dukker det opp konsepter for co-working / living og dynamiske møteplasser. En konklusjon er at eiendomsselskaper, oftere enn før, bør optimalisere hvem som deler et lokale eller deler av lokaler for å utnytte plassen best mulig.

Vi ser allerede eksempler på prosjekter der dette har vært forsøkt med godt resultat. For eksempel i coliving-hus med carpool/samkjøring, eller barnehager og sykehjem i samme hus. Kontorlokaler har mye på tjene på ved å bli brukt på lignende måter, spesielt i fremtiden når lokalene i mindre grad vil være statisk bemannet. Det åpner muligheter for at flere kan bruke samme lokaler. Hvis det er gjort med litt finesse, har man alt å vinne på det.

Også her vil data spille en stor rolle for hvem som kan tilby delingstjenester med suksess. Fremfor alt for å beholde det nødvendige helikopterperspektivet. Mange mennesker er motvillige til å prøve lignende modeller på grunn av at de føler seg usikre på organisasjonens forutsetninger, og noen vil ganske enkelt synes at det er vanskelig å følge med på utviklingen.

Multifunksjonelle hjem

Det kan være interessant å se på likhetene mellom utleie av lokaler og bolig. Det krever neppe noen nærmere forklaring, men siden grensene mellom jobb og hjem er i ferd med å viskes ut, har vi også etterhvert større forventinger til stedet vi bor.

Når vi bruker mer tid hjemme krever det også at vi kan få behovene våre dekket umiddelbart. Dette gjelder selvfølgelig ting som raskt internett og god ventilasjon, men også litt mer sofistikert teknologi som døgnrytmelys og rengjøringsroboter ligger høyt på ønskelisten når vi optimaliserer hjemmene våre. Tilgang til naturen, gode offentlige rom og frisk luft blir også stadig viktigere trivselsfaktorer. For leietakeren kan det derfor være interessant å tilby en slags deling slik at felles terrasser, grupperom og tjenester gir en sterkere hjemmefølelse.

Det er ikke rart at eiendomsselskaper opplever økt press på supportavdelingen siden hjemmearbeideren nå bruker hjemmene sine større deler av dagen og til flere formål. For å møte tempoet kombinerer mange automatisering av rutinemessige saker og selvbetjening der leietakeren kan overvåke statusen til et problem. Når resten av samfunnet beveger seg mot en «når som helst, hvor som helst»-filosofi, vil leieren ikke nøye seg med lange ventetider og radiostillhet for å få hjelp.

Oppsummering

Noen ganger kommer fremtiden litt raskere enn vi forestiller oss. For både kommersielle og kommunale eiendomsselskaper er det viktig å tilpasse seg den nye normalen nå for å forbli attraktiv i markedet. Deling og samarbeid er nøkkelen til fremgang, i tillegg til individuell tilpasning og smart bruk av data.